Vaccination

Kontaktuppgifter

Du kommer väl ihåg

Via eHälsoservicen kan du boka tid hos en sjukskötare eller hälsovårdare för vaccination.

Mer information om vaccinationer

Så kallade grundvaccinationer för vuxna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet (stelkramp och difteri, polio, mässling-påssjuka-röda hund) ges utan avgift på hälsostationen. Du kan boka tid hos en hälsovårdare eller sjukskötare för vaccination via eHälsoservicen, per telefon eller hos hälsostationen.

Grundvaccinationer ges också inom företagshälsovården. Din egen företagshälsovårdare ger närmare information.

Vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och unga ges på rådgivningen och inom skol- eller studerandehälsovården. Förutom på den egna rådgivningen kan vacciner också ges på en öppen rådgivning.

Om du har frågor kring vaccinationerna kan du kontakta din egen hälsostation, rådgivningen eller skol- och studerandehälsovården. På dessa ställen kan du också fråga om vaccinationer som du tidigare fått, om dessa har getts inom hälsovården i Åbo. Uppgifter om vaccinationer som getts på andra orter är i allmänhet inte tillgängliga.

Förutom de så kallade grundvaccinationerna innehåller det nationella vaccinationsprogrammet också andra avgiftsfria vaccinationer för vissa riskgrupper.

Influensavaccination

Vaccination mot säsongsinfluensa ges varje vinter under hela influensasäsongen. Vaccinationerna inleds ofta i början av november. Information om influensavaccinationerna ges på olika verksamhetsställen, på webbplatsen turku.fi och i lokaltidningarna.

Om du inte hör till den grupp som får vaccinet utan avgift, kan du be om ett vaccinrecept via eHälsoservicen eller per telefon på hälsostationen, rådgivningen eller skol- eller studerandehälsovården. Du kan köpa vaccinet själv på apoteket och boka tid för vaccinationen.

Vaccin mot fästingburen encefalit (fästingvaccin)

Vaccinet skyddar mot fästingburen encefalit som sprids av fästingar. För att uppnå ett effektivt skydd ska vaccinationsserien inledas i god tid på vintern före fästingsäsongen som t.ex. på Åland börjar i maj. I Åbo är vaccinet avgiftsbelagt.

Du kan be om ett vaccinrecept via eHälsoservicen eller per telefon på hälsostationen, rådgivningen eller skol- eller studerandevården. Du kan köpa vaccinet själv på apoteket och boka tid för vaccinationen.

Hepatitvaccinationer

Vaccinationer mot hepatit A och B ingår i grundvaccinationerna för resenärer. Du kan be om ett vaccinrecept via eHälsoservicen eller per telefon på hälsostationen, rådgivningen eller skol- eller studerandevården. Du kan köpa vaccinet själv på apoteket och boka tid för vaccinationen.

Vaccinationsrådgivning för resenärer

Om du ska åka på resa och behöver rådgivning om vaccinationer och förebyggande av malaria, kan du kontakta vaccinationsrådgivningen för resenärer via eHälsoservicen eller per telefon i god tid före den planerade resan. Vi bedömer vilka vaccinationer och vilken medicinering du behöver på basis av resmålet och resans längd.