Att sköta ärenden vid vaccinationsrådgivningen via nätet

Logga in i vaccinationsrådgivningen

Elektroniska kontakter sparas i din patientjournal. Du ska fylla i kontaktblanketten noggrant. Detta påskyndar behandlingen av blanketten.

Första gången ska du ingå ett avtal om elektroniska tjänster. Du behöver ingå avtalet endast en gång.

Kom ihåg att kryssa för punkterna ”1. Textmeddelanden” och ”2. Webbmeddelanden” så att också hälsostationen kan kontakta dig elektroniskt.

Ingå ett avtal om elektroniska tjänster

Logga in i eHälsoservicen med dina bankkoder eller med mobil ID.

Så här skickar du resenärens formulär för vaccinationsutredning:

  1. Om du loggar in i eHälsoservicen för första gången ska du först teckna ett avtal om användning av e-tjänster (anvisningar i infoboxen).
  2. Kontrollera under fliken Personuppgifter att ditt mobilnummer är korrekt.
  3. Under fliken blanketter hittar du resenärens formulär för vaccinationsutredning. Du kan fylla i och skicka den via eHälsoservicen.3.
  4. Vi kontaktar dig huvudsakligen med sms eller via portalen för e-tjänster.

 Om du skickar formuläret för en annan persons räkning krävs ett avtal om uträttande av ärenden åt en annan person. Du hittar mer information på eHälsoservicens webbplats.