Hälsovårdsinspektion

Hälsoinspektionens syfte är att producera en trygg och sund livsmiljö för Åbo stads invånare. Tyngdpunkten ligger på förebyggande verksamhet. Hälsoinspektionen tillhör miljöhälsovårdens enhet. Hälsoinspektionen sysselsätter 11 hälsoinspektörer, varav 6 hälsoinspektörer arbetar inom livsmedelsinspektionen och 5 inspektörer inom hälsovårdsinspektionen.

Chefen för miljöhygienens resultatområde Olli Sjövall ansvarar för hälsoinspektionen, tfn 050 407 1524.