Laboratorium och röntgen

Tidsbeställning till laboratorium

Tidsbeställning till laboratorieundersökningar kan göras på nätet eller per telefon vardagar mån–fre kl. 7.00–14.30 på numret 02 313 6321.

Tidsbeställning till avbildningsundersökningar

Laboratorie- och avbildningstjänsterna för Åbo stads välfärdssektor produceras av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Laboratoriet

Klienter som kommer för provtagning betjänas huvudsakligen med tidsbeställning. Prover av akut karaktär och prover som lämnas in tas emot utan tidsbeställning. 

På fredagar och helgdagsaftnar lönar det sig att ta prover innan kl. 12.30 så att personalen kan reagera på eventuella avvikande resultat före de lediga dagarna.

Avbildningsundersökningar

Åbo stads välfärdssektor införskaffar avbildningstjänster av Egentliga Finlands avbildningscentral, som betjänar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Undersökningstider ska alltid bokas på förhand. Tiden kan ofta bokas på läkarmottagningen, polikliniken eller avdelningen, det vill säga på samma gång som remissen skrivs.

Anvisningar om hur du ska förbereda dig för respektive undersökning får du på mottagningen, polikliniken eller avdelningen. Du kan läsa mera om den undersökning du ska genomgå i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts informationsbank.

Information