Poliklinik för barn och unga

Kontaktuppgifter

Polikliniken för barn och unga är en undersöknings- och vårdplats för alla Åbobor i under 20 års ålder som är i behov av vård på specialläkarnivå.

När ett barn blir sjukt ska man primärt kontakta den egna hälsostationen eller en privat läkarstation. En läkare kan bedöma situationen och vid behov skriva ut en remiss för eftervård, exempelvis till polikliniken för barn och unga.

Adress:
Österlånggatan 30, 20700 Åbo

Tidsbeställning:
Tfn 02 266 1155, mån–tors kl. 8–16 och fre 8–14

Det går inte att elektroniskt boka eller avboka en tid till polikliniken.

Avgifter

Poliklinikbesöken är avgiftsbelagda. Om klienten insjuknar eller får förhinder ska han eller hon i så tidigt skede som möjligt avboka den överenskomna läkartiden. Av en person som fyllt 15 år och som utan en godtagbar orsak underlåtit att utnyttja och avbeställa en mottagningstid tar man ut en avgift.

Besök hos ungdomsgynekologens och ungdomspoliklinikens mottagningar är avgiftsfria. Även allergitest, spirometriundersökningar och bronkodilatationstest är avgiftsfria.

För hyposensibilisering uppbärs en separat avgift. Även läkarintyg är avgiftsbelagda.

Barn som fått remiss till polikliniken

Poliklinikens specialläkare bedömer hur brådskande fallet är och skriver ut en remiss till rätt mottagning.

Samarbetspartner

 

Nyckelord: