Mentalvårds- och missbrukarservice

Mentalvårds- och missbrukartjänster finns i form av öppen vård, sjukhus- och anstaltsvård samt boendeservice.

Mentala problem och missbruksproblem oroar många Åbobor. Man själv, en familjemedlem eller annan närstående person kan ha problem. Då den egna eller någon närstående persons mentala hälsa sviktar eller då man tappar kontrollen över sin användning av rusmedel är det ofta dags att börja fundera på varifrån hjälp kan fås.