Mentalvårds- och missbrukarservice

Mental- och missbrukarservicen: Hur får du tillgång till tjänsterna?

  1. Ring Palmikko på vardagarna kl. 10–15.30, tel. 040 708 5905
  2. Besök oss i Kråkkärret på vardagarna kl. 10–14, adress: Kåsagatan 1, 2:a våningen
  3. I fortsättningen kommer du också att ha möjligheten att fylla i en kontaktblankett på vår webbplats.

För vem? För åbobor som har fyllt 18 år som har utmaningar med den mentala hälsan, som är oroliga över sitt mående eller behöver få hjälp med missbruksproblem. Det finns ingen övre åldersgräns för servicen.

Om du behöver ett läkemedelsrecept, en förnyelse av det eller sjukledighet, ta kontakt med hälsostationen.
I brådskande ärenden ta kontakt med Åucs Akuten, tel. 02 313 8800

Kontaktuppgifter

Mera information

Mentalvårds- och missbrukartjänster finns i form av öppen vård, sjukhus- och anstaltsvård samt boendeservice.

Mentala problem och missbruksproblem oroar många Åbobor. Man själv, en familjemedlem eller annan närstående person kan ha problem. Då den egna eller någon närstående persons mentala hälsa sviktar eller då man tappar kontrollen över sin användning av rusmedel är det ofta dags att börja fundera på varifrån hjälp kan fås.