Mentalvårdstjänster

Psykiska problem berör nästan alla i något skede av livet. Vanliga problem med den mentala hälsan är bl.a. långvarig stress, sömnstörningar, depressiv eller ångestfylld sinnesstämning samt paniksymptom. Problemen börjar ofta så småningom. Det lönar sig inte att dröja med att söka sig till vård för man kan förebygga uppkomsten av svåra problem med ett tidigt stöd.

I ärende som rör mental hälsa är det ofta mest naturligt att söka hjälp på den egna hälsostationen, rådgivningsbyrån, skol- och studerandehälsovården eller företagshälsovården där den anställda vid behov hänvisar dig till lämplig service. Mentalvårdsservice erbjuds också inom socialservice och inom hemvården för äldre personer. Läkaren bedömer vårdbehovet på hälsostationen och kan hänvisa till samtalsvård med psykolog eller psykiatrisk sjukskötare. Vid svårare mentala problem remitterar hälsostationens läkare patienten till den specialiserade psykiatriska sjukvården inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Hälsostationerna är öppna vardagar kl. 8-16. Övriga tider bedöms vårdbehovet vid svåra mentala problem på ÅUCS Akuten.