Mentalvårdstjänster

Psykiska problem berör nästan alla i något skede av livet. Vanliga problem med den mentala hälsan är bl.a. långvarig stress, sömnstörningar, depressiv eller ångestfylld sinnesstämning samt paniksymptom. Problemen börjar ofta så småningom. Det lönar sig inte att dröja med att söka sig till vård för man kan förebygga uppkomsten av svåra problem med ett tidigt stöd.

Man kan söka sig till mental- och missbrukarservicen via lågtröskelmottagningen Palmikko. Kontakt fås per telefon eller genom att besöka Palmikkos enhet i Kråkkärret. Det behövs varken remiss eller tidsbokning till servicen. I Palmikko bedöms situationen av en sjukskötare som vid behov för ärendet vidare. Det finns inga läkare på Palmikko. Ifall kunden behöver ett läkemedelsrecept eller en förnyelse av det eller ett sjukintyg bör hen ta kontakt med hälsostationen.

En anhörig kan också ta kontakt med Palmikko och berätta om sin oro för sin anhöriga. Palmikkos personal kan vi behöv ta kontakt med den som man är orolig för om hen ger tillstånd till det. Det är viktigt att observera att servicen grundar sig på frivillighet och kundens egen vilja.

Palmikko kan vid behov boka tid till andra team inom mental- och missbrukarservicen, som till närteamen. Närteamen erbjuder multiprofessionellhjälp och till dessa kan man också styras via en konsultationsbegäran av läkare på hälsovårdscentralen. Närteamen hjälper med mental- och missbrukarärenden på flera olika verksamhetsställen: i centrum, Kråkkärret: och Pansio-Perno samt på de största hälsostationerna. I fortsättningen hoppas vi att vi hittar lämpliga lokaler i närheten av Runosbacken och Kyrkovägens hälsostation.

Multiprofessionella specialteam erbjuder service för personer med neuropsykiatriska problem eller långt framskridna missbruksstörningar. Du kan få hjälp med ätstörningar av en sjukstörare på ätstörningsvårdens mottagning.

Dagverksamheten som hör samman med mental- och missbrukarservicen riktar sig för sin del till dem som deltar i mental rehabilitering och som behöver särskilt stöd i synnerhet i vardagen och i lokalerna ordnas det även grupper för olika slags klientgrupper.

Mental- och missbrukarservicen: Hur får du tillgång till tjänsterna?

  1. Ring Palmikko på vardagarna kl. 10–15.30, tel. 040 708 5905
  2. Besök oss i Kråkkärret på vardagarna kl. 10–14, adress: Kåsagatan 1, 2:a våningen
  3. I fortsättningen kommer du också att ha möjligheten att fylla i en kontaktblankett på vår webbplats.

För vem? För åbobor som har fyllt 18 år som har utmaningar med den mentala hälsan, som är oroliga över sitt mående eller behöver få hjälp med missbruksproblem. Det finns ingen övre åldersgräns för servicen.

Om du behöver ett läkemedelsrecept, en förnyelse av det eller sjukledighet, ta kontakt med hälsostationen.
I brådskande ärenden ta kontakt med Åucs Akuten, tel. 02 313 8800

 

Mer information