Mentalvårdsservice för vuxna

Psykiska problem berör nästan alla i något skede av livet. Olika plötsliga förändringar i livssituationen, långvarig stress, kriser i bekantskapskretsen eller en allvarlig sjukdom kan tillfälligt rubba den mentala balansen. Vanliga problem med den mentala hälsan är bl.a. depressiv eller ångestfylld sinnesstämning, paniksymptom och sömnstörningar. Symptomen går ofta om av sig själva eller med egenvårdsmetoder. Om symptomen ändå pågår en längre tid och hotar din hantering av vardagen finns det hjälp att få. Det lönar sig inte att dröja med att söka sig till vård för man kan förebygga uppkomsten av svåra problem med ett tidigt stöd.

Hur får jag hjälp?

Vuxna Åbobor kan söka sig till hälsostationerna då det gäller frågor som rör mental hälsa. Läkaren bedömer vårdbehovet och kan hänvisa till samtalsvård med psykolog eller psykiatrisk sjukskötare. Vid svårare mentala problem remitterar hälsostationens läkare patienten till den specialiserade psykiatriska sjukvården inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. I anslutning till hälsostationerna finns också teamet för mental hälsa och missbruk, som man kan kontakta direkt för att få en bedömning av sin egen situation.

Kunder på moderskaps- och barnrådgivningsbyråerna kan ta upp sin oro till diskussion med rådgivningens hälsovårdare eller läkare. Studerande får mentalvårdsservice i första hand vid studerandehälsovården. Vid arbetsbetingade problem såsom symptom beroende av arbetsbelastning eller problem i människorelationerna på jobbet är det bäst att kontakta företagshälsovården.