Mentalvårdsservice för barn och unga

Vid mental ohälsa hos barn och unga ska man kontakta rådgivningsbyrån, skolhälsovårdaren eller den egna hälsostationen. Om läkaren bedömer att barnet eller den unga är i behov av specialsjukvård, skriver läkaren ut en remiss till den specialiserade psykiatriska sjukvården inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Vid problem gällande barnets utveckling och uppfostran samt familjesituationen kan man kontakta rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor.