Missbrukartjänster

Mer information

Det lönar sig inte att dröja med att söka missbruksvård. Stöd som fås i ett tidigt skede kan nämligen förebygga utvecklingen av allvarligare problem.

Boka tid vid din egen hälsostation eller via din egen socialarbetare. Där får du hjälp med att kartlägga ditt rusmedelsbruk och att söka sådan missbruksvård som passar dina behov. Alternativt kan du vända dig till A-kliniken.

Hälsostationerna har öppet vardagar kl. 8–16. Socialbyråernas öppettider ser du i listan nedan. Vårdbehovet för missbruksproblem som kräver jourvård bedöms under kvällar och veckoslut vid Åboregionens samjour.

Socialarbetarna vid socialbyråerna kartlägger klienternas drogmissbruk och stöder och uppmuntrar dem till ett drogfritt liv. Socialarbetaren hänvisar personer med missbruksproblem till servicen inom missbrukarvården och deltar i valet av eventuell vårdplats. Poliklinisk och terapeutisk service är den service som kommer i första hand för personer med missbruksproblem. Vid behov hänvisas klienten till akut- eller avvänjningsvård. I Åbo finns det stödgrupper för både alkoholister och drogmissbrukare. Rehabiliteringsvård för längre tider erbjuds på olika håll i Finland. Åbo stads välfärdssektor erbjuder åbobor som rehabiliteras inom mentalvården möjlighet till s.k. stödbostäder eller stödboende av speciella rehabiliterande skäl.

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Boende- och missbrukarservice

För bostadslösa åbobor

Nya klienter beställer tid via byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)2625 001, kl. 08.30 - 15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Sillankorva

För bostadslösa åbobor

Nya klienter beställer tid via byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)2625 001, kl. 08.30 - 15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Sirkkala dagcentrum

För bostadslösa åbobor

Nya klienter beställer tid via byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)2625 001, kl. 08.30 - 15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala