Rådgivningspsykolog

Kontaktuppgifter

Rådgivningspsykologerna står till tjänst för mödra- och barnrådgivningsbyråns klienter i följande situationer:

  • Klienten är orolig eller rädd för graviditeten eller förlossningen
  • Det är svårt att anpassa sig till den nya livssituationen eller föräldraskapet
  • Barnets tillväxt och utveckling väcker frågor eller oro
  • Uppfostringen av barnet bekymrar klienten

Tjänsterna sker i form av bedömning, kortvarig handledning och rådgivning samt psykologiska undersökningar av barnet. Rådgivningspsykologen samarbetar med andra aktörer som arbetar med barnfamiljer.

Till rådgivningspsykologens mottagning kommer man primärt via mödraskaps- och barnrådgivningsbyråerna. Psykologenhetens byrå svarar på mer ingående förfrågningar.