Psykologtjänster på handikappservicen

Psykologen på handikappservicen betjänar över 16-åriga kommuninvånare med funktionsnedsättning, som är i behov av specialservice.

Psykologen samarbetar med andra yrkespersoner inom social- och hälsovården.

Serviceformer är bland annat

  • upprättande av rehabiliterings- och serviceplaner tillsammans med andra yrkespersoner på handikappservicen
  • nätverksarbete
  • supportiva individbesök
  • kognitiva undersökningar