Munhälsovårdens jour

Vardagsjour

Har du värk och behöver du brådskande vård?

Under vardagar kontakta munhälsovårdens tidsbeställning:

 • mån - tor kl. 8.00 - 16.00, fre kl. 8.00 - 15.30, t. 02 266 06 44.

En jourtid måste alltid reserveras på förhand per telefon. Man kan enbart reservera tider för samma dag.

Jour för brådskande fall under vardagskvällar är vid T-sjukhusets (ÅUCS) samjour. Tidbokning kl 16.00-18.30, t. 02 3131 564. Övriga tider kontakta rådgivningen vid Åbo regionens samjour för anvisningar t. 02 313 8800

Besvär som kräver akut tandvård:

 • Stark ihållande värk. Värken stör nattsömnen.
 • Värk med feber
 • Svullnad i munregionen
 • Svårighet att öppna munnen
 • Tandolycka, en tand har lossat eller tandens ställning ändrats.
 • Tanden har spruckit, värker, och tanden skaver svårt.

Vid tandolyckar i skolan och daghemmet kontakta mun- och tandvårdens jour. Hälsovårdarens tyg över tandolyckan är bra att ta med. Om olyckan inträffar utanför tjänstetid kontakta den regionala tandläkarjourens rådgivning.

Jour under veckoslut och vardagshelger:

Vårdkriterierna:

 • hård smärta i tänderna och munnen
 • akuta svullnader och inflammationer
 • olycksfall och skador på tänderna, munnens slemhinnor och käkarna
 • allmänna symtom (t.ex. feber) i samband med tand- och munsjukdomar
 • komplikationer efter tandåtgärder (t.ex. blödningar).

De patienter som inte uppfyller kriterierna för akut jourtandvård blir hänvisade till att uppsöka vård annanstans. T.ex. en sprucken tand eller lagning upptyller inte jourens kriterier.

Akut vård och första hjälp under veckoslut och vardagshelger t. 02 313 15 64. Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning kl. 8.30 - 11.00. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts jourmottagning är belägen vid Keramikfabriksgatan 1, Åbo (T-sjukhuset vid ÅUCS). Jourmottagningen är endast avsedd för personer som behöver brådskande tandvård, och tid till jouren ska alltid beställas per telefon i förväg.

Vid jourmottagningens tidsbeställningär stängd ta kontakt i brådskande fall med den centraliserade telefonrådgivningen vid Åboregionens samjour 02 313 8800.