Munhälsovårdens servicesedel

Munhälsovården i Åbo stad erbjuder fr.o.m. 20.1.2016 servicesedel åt patienter för grundundersökning av munnen eller för vård enligt vårdplan som uppgjorts av hälsocentraltandläkare. Hälsocentralen väljer de patienter som erbjuds servicesedel. Servicesedeln påskyndare tillgången till vård och ökar valfriheten då patienten kan välja serviceproducent.

Vad kostar vården för patienten?

Då man använder servicesedel är patientens självriskandel skillnaden mellan den privata serviceproducentens pris och servicesedelns värde. Patienten betalar en självriskandel som baserar sig på den privata tandläkarens och/eller munhygienistens avgift och värdet på servicesedeln som bestäms enligt serviceinnehållet.  Vårdens helhetskostnad beror därför på serviceproducentens prissättning och storleken av vårdbehovet. I det fall att serviceproducenten kommer överens med patienten om någon annan vård än den som bestäms i servicesedeln betalar patienten själv hela den övriga vården.

Hur väljer patienten vårdställe?

Patienten väljer själv sin vårdplats bland de privata serviceproducenter som munhälsovården godkänt. Serviceproducenterna finns på webbplatsen Parasta palvelua.  Patienten kan jämföra privata tandläkares och munhygienisters pris för olika behandlingar också utan att logga in i systemet. Patienten ser uppgifterna om behandlingarna i sin egen servicesedel genom att logga in i systemet.

Hur kommer man till vården?

Då patienten fått servicesedeln från hälsocentralen bokar han/hon själv tid hos den serviceproducent han/hon valt bland de producenter som hälsocentralen godkänt. Man bör berätta att man fått en servicesedel från Åbo stad och dess identifieringsnummer då man bokar tid. Serviceproducenten hittar med hjälp av servicesedelns nummer servicesedelns innehåll för ifrågavarande patient i PSOP-systemet.  Sedeln är giltig i tre månader. Man bör boka mottagningstiden genast då man fått servicesedeln för att bli klar med  vården inom giltighetstiden.

Information till kunderna

Om du behöver tilläggsinformation eller personlig rådgivning kan du ta kontakt per telefon  040 620 3301 eller e-post psop.suunth@varha.fi

 

Nyckelord: