Munhälsovårdens tidsbeställning

Kontaktuppgifter

  • Tidsbeställning t. 02 266 0644 är öppen mån-tis kl 7.30 - 15.30, ons-fre kl 8.00-15.30.

Du kan sköta dina bokningsärenden via internet, telefon eller sms. Tillsvidare är det inte möjligt att boka den första nya tiden via internet.

Internetservice

Med internetbokningen kan du kontrollera tidpunkten för en reserverad tid. Du kan också avboka eller flytta en bokad tid Personer som har uppgivit sitt telefonnummer i munhälsovårdens patientdatasystem kan använda tjänsten. Interservicen är inte i bruk för alla tandläkare (t ex specialisttandläkare så som tandreglerare).

SMS

Skicka ditt personnummer och ärende (kontroll av bokning, avbokning eller ombokning) till numret 040 662 0576. Du får svar till din telefon.

Telefonservice

Munhälsovårdens tidsbeställning t. 02 266 0644 är öppen mån-tis kl 7.30 - 15.30, ons-fre kl 8.00-15.30.

På lördagar får man kontakt med Centraltandvårdskliniken kl 8.00-13.00, t. 040 654 1255. Numret betjänar bara de kunder som redan har en bokad tid för lördag.

Avbokning av reserverad tid

Vid förhinder avboka senast 24 timmar före besöket. För oavbokade vårdtide och uteblivet besök uppbärs 51,50 euro av de som fyllt 18 år.

Flexibel klinik

Vid Åbo stads Munhälsovård fungerar utöver den vanliga mottagningsverksamheten den så kallade JOKI -kliniken.  Denna flexibla verksamhetsmodell har målet att åtgärda det vårdbehov som patienten har under ett besök. Under samma besök kan tandläkaren göra en undersökning och vid behov laga en tand samt tandhygienisten ta bort tandsten och ge råd för förebyggande egenvård. Tidsbeställningen till JOKI -kliniken sker genom munhälsovårdens tidsbokning.

Nyckelord: