Tillgång till vård vid munhälsovård

Vid Åbo stads munhälsovård görs en vårdplan av tandläkaren på basen av en grundundersökning av munhålan. Vid behov bokar tandläkaren tid till en munhygienist för kompletterande behandling eller förebyggande vård och rådgivning.

Vård av munsjukdomar ges alla som är bosatta i Åbo enligt individuellt behov. Allmäntandvård omfattar vård bl.a. kontroll/undersökning, förebyggande rådgivning, behandling av tandköttssjukdomar, lagning av hålt och borttagning av tänder samt rotbehandling.

För de personer som genomgått en grundläggande undersökningen vid munhälsovården uppgörs en vårdplan, i vilken också nämns tidpunkten för nästa behandling eller kontroll.

Personer under 18 år

Barn i åldern 1, 3 och 5 år enligt födelseår och elever i klasserna 1, 4 och 8 enligt skolans årskurs kallas för undersökning till munhälsovården. Dessutom får alla 16 åringar som bor i Åbo en kallelse. Undersökningen av munhälsan utförs av en tandskötare, tandhygienist eller tandläkare beroende av barnets ålder.

Studerande i läroinrättningar på andra stadiet

De som studerar vid läroinrättningar på andra stadiet i Åbo kan oberoende av hemort söka sig till en munhälsoundersökning inom den kommunala tandvården minst en gång under sina studier. Studeranden ska själv boka tid.

Jour

Nödvändig akut vård ges åt alla oberoende av boendeort.

Köptjänster

Munhälsovården köper en del av vårdtjänsterna av privata serviceproducenter. De köpta tjänsterna är icke brådskande allmäntandvård  som ges med remiss sin des vid vid eller vårdsedel.

Specialisttandvård

Specialistbehandlingar är bl.a. munkirurgi, tandreglering, krävande rotbehandlingar, krävande tandköttssjukdomar, bettfysiologi och protetik. Specialistvård fås endast med en intern remiss som baserar sig på en bedömning som gjorts av en tandläkare vid Åbo stads munhälsovård.