Barnrådgivningsservice

Tidsbeställning och rådgivning

E-tjänster

Du kan beställa tid för ditt barns 1-, 2-, 3-, 4-, 5- och 6-årskontroller elektroniskt via eHälsoservicen. Via e-tjänsterna kan du vara i kontakt med en hälsovårdare vid din egen rådgivning, till exempel om du inte hittar en tid i den elektroniska tidsbeställningen eller om du vill diskutera om ditt barns och din familjs ärenden.

För att påbörja barnavårdsrådgivningens e-tjänster krävs ett avtal om uträttande av ärenden åt en annan person. Vid rådgivningarna kan man inte svara per e-post på preciserade frågor om patientvård, så använd e-tjänsterna.

Telefontjänst 02 266 2223

Åbos rådgivningarnas gemensamma servicenummer är öppet mån–tors 8.15-14 och fre kl. 8.15-12. Den första onsdagen varje månad betjänar telefontjänsten kl. 8.15–11. Via servicenumret kan du beställa tider samt få rådgivning och handledning.

Du kan avboka en reserverad tid när som helst på dygnet under alla veckodagar genom att lämna ett meddelande på svararen. Kom ihåg att själv beställa en ny tid under telefontjänstens öppethållningstider.

Ärenden gällande ett barns sjukdom sköts på hälsostationerna. Kom ihåg att ett sjukt barn inte får tas med till rådgivningen.