Information och råd till barnfamiljer

Rådgivningsbyråerna erbjuder information och stöd till barnfamiljer om barnets uppväxt, utveckling, uppfostran och föräldraskap. Alla ärenden behandlas dock inte alltid på mottagningen och familjerna möter olika utmaningar. Ibland råkar man ut för plötsliga utmaningar.

Kontakta din egen rådgivningsbyrå för att få tilläggsinformation i ärenden som du funderar på eller så kan du söka information bl.a. ur vidstående källor.

Tillväxt och utveckling

Omvårdnad

Sömn

Barn 0-6mån

Små barn 6mån-1år

Lekåldern 1-2år

Lekåldern 3-4år

Lekåldern 5-6år

Rusmedel

Säkerhet