Familjerådgivning

Familjerådgivningen i Åbo är en lågtröskeltjänst dit barnfamiljer kan söka sig utan remiss. Vi stöder barn och unga i åldern 0–18 år och deras familjer i olika livssituationer. Våra tjänster är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria.

Ta kontakt om:

  • Du oroar dig för ditt barns utveckling eller fostran
  • Du oroar dig över ditt barns beteende, humör eller annat som berör känslolivet
  • Ditt barn har problem i daghemmet, skolan eller med sina vänner
  • Det förekommer ständiga konflikter inom familjen
  • Du önskar hjälp med parförhållandet, överväger skilsmässa eller om familjen behöver hjälp med att komma över en skilsmässa
  • Ditt barn eller din familj har drabbats av en oväntad förändring eller kris
  • Du är gravid eller nybliven förälder och är i behov av stöd

Hos oss jobbar svenskspråkiga psykologer och en svenskspråkig socialarbetare. Vi ger handledning, råd och stödsamtal. Arbetet kan omfatta individuella, par- och familjeträffar samt nätverksarbete. Utöver klientarbete erbjuder vi även konsultation för våra samarbetspartner.

Kontakta oss gärna när du vill diskutera din situation eller boka en tid för stöd och rådgivning.

Familjerådgivningens telefontid på svenska
torsdag kl. 12.30-14.00
tfn 02 262 6853

Perheneuvolan neuvonta ja ajanvaraus suomeksi
ma, ke, to klo 8.30–11.15 ja ti klo 12.15–15.30.
p. 02 262 6853

Perheneuvolan toimisto: 02 262 6862

Mer information