Graviditet och förlossning

Kontaktuppgifter

Du kan beställa tid för uppföljningsbesök under graviditetsvecka 14–16 och 30–32 via eHälsoservicen. Du kan också kontakta rådgivningens hälsovårdare via meddelandetjänsten.

TILLÄGGSINFORMATION

 

Mödrarådgivningsverksamhetens syfte är att sörja för hela familjens och det kommande barnets hälsa och välbefinnande. Servicen finns till för Åbofamiljer och studerande i Åbo. För att få tjänsterna måste mödrar från andra kommuner anhålla om en betalningsförbindelse av sin hemkommun eller göra en flyttanmälan till Åbo.

Din mödrarådgivningsbyrå bestäms i allmänhet enligt din adress. Du kan välja svenskspråkig service oberoende av var i Åbo du bor. Den svenskspråkiga rådgivningen finns i Tallbacken och kontaktuppgifterna hittar du i länken överst på sidan. Om du hellre besöker rådgivningsbyrån enligt din adress finns det en gatukatalog över mödrarådgivningarna på den finskspråkiga hemsidan

Fr.o.m. 4.1.2016 är det möjligt att erkänna faderskap i samband med besök hos rådgivningsbyrån redan innan barnet föds.

Det här är möjligt exempelvis för par som är sambor, men detta är inte en förutsättning för att erkänna faderskapet hos rådgivningsbyrån. Det är möjligt att erkänna ett faderskap från 30:e graviditetsveckan framåt. För att det ska vara möjligt att erkänna faderskapet ska båda föräldrarna samtidigt vara närvarande och båda ska ha med sig en giltig identitetshandling. Erkännandet kan göras endast i den kommun, där den gravida mottagit rådgivningstjänster. Vid samma besök kan paret ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet, då de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande. I andra fall kommer man hos barnatillsyningsmannen överens om frågor som berör vårdnaden, liksom tidigare. Erkännandet kan inte tas emot hos rådgivningsbyrån, om den blivande moderns eller faderns identitet inte tillförlitligt kan utredas eller om språksvårigheterna försvårar en tillförlitlig kommunikation eller om faderskapet är oklart. Mer information om erkännande av faderskap hos rådgivningsbyrån kan du läsa på Mer information (Lisätietoja).