Anvisningar och information inför graviditetstiden

Mödrarådgivningsbyråerna utreder och sörjer för den väntande moderns och hela familjens hälsa och välbefinnande. 

Rådgivningsbyrån är inte avsedd endast för modern, utan båda föräldrarna är välkomna dit. Graviditet väcker många frågor hos de blivande föräldrarna. Frågorna kan gås igenom med en hälsovårdare vid rådgivningsbyrån. Alltid behandlas ändå inte alla frågor på mottagningen och olika familjer står inför olika utmaningar. Ibland dyker utmaningarna oväntat upp. Du kan få mer information om det du grubblar över genom att kontakta din egen rådgivningsbyrå eller genom att söka fram information bland annat ur vidstående källor. Det pågår även hela tiden olika undersökningar vid rådgivningsbyråerna. Läs mer om dem i inforutan.

Det är numera möjligt att erkänna faderskap i samband med ett besök hos mödrarådgivningsbyrån redan innan barnet föds.

Detta är möjligt exempelvis för par som är sambor men det är ändå ingen förutsättning för att man ska kunna erkänna faderskapet på mödrarådgivningsbyrån. Det är möjligt att erkänna faderskap från och med graviditetsvecka 30. För att det ska vara möjligt att erkänna faderskap ska båda föräldrarna samtidigt vara närvarande på mottagningen och båda ska ha med sig en giltig identitetshandling. Erkännandet kan göras endast i den kommun där den gravida mottagit rådgivningstjänster. Blivande föräldrarna kan de vid samma besök ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet. I sådana fall där den blivande moderns eller faderns identitet inte tillförlitligt kan utredas, om språksvårigheter försvårar en tillförlitlig kommunikation eller om faderskapet är oklart kan erkännandet inte göras på mödrarådgivningsbyrån. Läs mer i inforutan om erkännande av faderskap hos rådgivningsbyrån.