Familjeförberedelse för förstföderskor

Rådgivningsbyråerna ordnar en tredelad familjeförberedelse för förstföderskor från Åbo:

  • Information till blivande föräldrar – familjeförberedelse kvällstid
  • Elektroniskt förberedelseavsnitt som förstföderskan bekantar sig med på egen hand
  • Man bekantar sig med förlossningssjukhuset vid Åucs på plats eller virtuellt.

Information till blivande föräldrar under kvällstid

De tre familjeförberedelsekvällarna ordnas i ungdoms- och konstgården Vimma (Auragatan 16, 3 vån.)

Under kvällarna berättar specialister inom olika områden bl.a. om att bli förälder/familj, parförhållandet samt sexualitet och preventivmedel efter förlossning. På plats finns också en doula som kan berätta hur det är att vara stödperson under förlossningen.  En barnmorska från Åucs berättar vad som är bra att veta då man är på väg till förlossningen.

Tillfällena är öppna för alla familjer som väntar sitt första barn. Ingen anmälan behövs. Du får tilläggsuppgifter av din hälsovårdare.

Elektronisk familjeförberedelse: Kvinnohuset.fi

Kvinnohuset.fi är en webbtjänst som produceras av olika sjukvårdsdistrikt. Den ger information om och stöd gällande kvinnosjukdomar och förlossningar till kvinnor, familjer och yrkespersoner. Åbo har tagit i bruk bl.a. webbtjänsten Kvinnohuset.fi i sin familjeförberedelse. Bekanta dig med åtminstone följande delar:

Besök på Åucs och den virtuella presentationen: