Rådgivningstjänster under graviditetstiden

Mödrarådgivningsbesöken har som syfte att trygga den väntande moderns, fostrets och den nyföddas hälsa, ge råd som främjar hela familjens välmående samt förbereda de kommande föräldrarna för barnets födelse, föräldraskapet och förändringar i familjelivet. Rådgivningssamtalen går ut på att diskutera, lyssna och ta upp relevanta ärenden. Samtidigt får föräldrarna information och handledning i ärenden som de funderar på.

Vid hälsogranskningar strävar man efter att identifiera risker som hotar fostrets eller moderns hälsa så att de kan tas itu med i ett så tidigt skede som möjligt antingen på mödrarådgivningen eller specialsjukvården. Vid behov samarbetar rådgivningsbyrån och förlossningssjukhuset för att följa upp hälsotillståndet.

För att uppföljnings- och screeningundersökningarna ska ske vid rätt tidpunkt är det viktigt att det första rådgivningsbesöket infaller under graviditetsvecka 7–9. Före det första rådgivningsbesöket kan du bekanta dig med broschyren "Sikiön kromosomipoikkeavuuksien ja vaikeiden rakennepoikkeavuuksien seulontaan Turussa" (Fosterscreening av kromosomavvikelser och svåra strukturavvikelser i Åbo), se länken ovan. Under det första besöket fördjupar man sig i moderns hälsotillstånd, tidigare graviditeter och livsstil. Fyll i den vidstående blanketten "Äitiysneuvolan esitietolomake" och ta med den vid ditt första besök på rådgivningsbyrån.

 

Nyckelord: