Ultraljuds- och fosterscreeningundersökningar

Mer information

Ultraljudsenheten vid mödravården kompletterar verksamheten vid mödrarådgivningsbyråerna och står till tjänst för alla gravida kvinnor från Åbo. Undersökningarna förutsätter att mamman är klient på mödrarådgivningsbyrån.

Enheten utför främst screeningundersökningar under graviditeten. Alla screeningundersökningar under graviditeten är frivilliga och avgiftsfria. Den första ultraljudsundersökningen utförs i början och den andra i mitten av graviditeten. Screening av kromosomavvikelser hos fostret sker i första hand i form av ett dubbeltest i början av graviditeten och i andra hand i form av en blodscreening i mitten av graviditeten.

Den blivande mamman måste således avgöra om hon ska ta del i ultraljudsundersökningarna och/eller en fosterscreening av kromosomstörningar hos fostret eller om hon överhuvudtaget ska ta del i någondera av dessa undersökningar.

Handledning av klienten

De blivande mammorna besöker ultraljudsenheten efter det första besöket vid mödrarådgivningsbyrån. Det är önskvärt att endast maken eller en stödperson är närvarande vid undersökningen. Barn kan inte vara närvarande under ultraljudsundersökningen.

Man får inte komma till mottagningen om man är sjuk. Urinblåsan ska vara tom under ultraljudsundersökningen. Piercingsmycken ska avlägsnas före undersökningen.

Tidsbokning mån–fre kl. 12.00–13.00, tfn 02 2662176.

Den förebyggande hälsovården i Åbo besvarar inte förfrågningar som gäller enskilda patienters vård per e-post.

Besöksadress: 

Luolavuorivägen 2
20810 Åbo

Telefon:

Telefon 02 266 2176
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Tidsbokning
mån - fre 12:00 - 13:00