Sexualrådgivning och sexualterapi

Sexualitet är en väsentlig del av mänskligheten. Den växer och utvecklas under hela livet: från barndom till ungdom, vuxendom och ända fram till ålderdom. Sexualiteten tar sig uttryck i de egna värderingarna, attityderna och förhållandet till sig själv och andra. De sexuella rättigheterna är en del av de mänskliga rättigheterna. Var och en har rätt att fatta ansvarsfulla beslut när det gäller den egna sexualiteten och kroppen. Var och en har rätt att definiera eller låta bli att definiera sin sexualitet.

På sexualrådgivningen/-terapin behandlas frågor som du funderar på gällande sexuell hälsa. De mest allmänna diskussionsämnena på mottagningen är:

  • egen kroppsbild
  • olust/olika lust i parförhållandet
  • sjukdomars påverkan på sexualiteten
  • frågor i anslutning till sexuell läggning
  • konflikt i anslutning till upplevelse av kön
  • sexualitet i parförhållandet
  • sexuellt våld
  • stödgrupper

Tjänsten är avsedd för kvinnor, män, personer med könsidentitetsvariation, seniorer o.s.v. Oftast kommer man till sexualrådgivningen via t.ex. den egna hälsostationen, rådgivningen, arbetshälsovården eller skol- och studenthälsovården. Du kan fråga dig för om tider till sexualrådgivningen också via preventivrådgivningens tidsbokning.

Lokaliteter

Lokaliteter

Preventivrådgivning

för Åbobor: : kvinnor, män, av annan kön, unga, seniorer, par

Oftast kommer man till sexualrådgivningen via t.ex. den egna hälsostationen, rådgivningen, företagshälsovården eller skol- och studenthälsovården. Du kan fråga dig för om tider till sexualrådgivningen också via preventivrådgivningens tidsbokning.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads välfärdssektor

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Engelska

Öppettider

Preventivrådgivningens tidsbokning
mån - tors 08:00 - 15:00
fre 08:00 - 14:00