Avgiftsfria preventivmedel

Avgiftsfria preventivmedel enligt verksamhetsställe fr.o.m. 2.12.2019:

Preventivrådgivningen

  • alla under 25-åringar

Polikliniken för barn och unga

  • under 18-åringar

Studerandehälsovården

  • studeranden (andra stadiet och YHS)

Skolhälsovården

  • grundskoleelever
  • enbart rådgivning och handledning, polikliniken för barn och unga och preventivrådgivning har hand om elever som börjar använda preventivmedel och uppföljningen av dessa.

Hälsorådgivningen Milli

  • Millis kunder oberoende av ålder (p-stav)

(Alla Åbobor har rätt till ett mera omfattande avgiftsfritt skydd mot graviditet fr.o.m. måndagen den 2.12.2019.  Samma dag öppnas tidsbeställningen till de verksamhetsställen som erbjuder avgiftsfria preventivmedel.)

Avgiftsfria preventivmedel för Åbobor under 25 år fr.o.m. början av december 2019

P-piller, p-ring eller -plåster

Då en person under 25 år för första gånger börjar använda skydd mot graviditet kan hon få ett hormonellt preventivmedel (p-piller, p-plåster eller p-ring) avgiftsfritt för sammanlagt ett år, dock högst tills hon fyller 25 år.  

Hormon- eller kopparspiral, p-stav

Om kunden väljer ett långverkande preventivmedel (hormon- eller kopparspiral, p-stav) får hon den avgiftsfritt oberoende om hon använt preventivmedel tidigare. Om man väljer spiral eller p-stav som första preventivmedel får man inte längre p-piller avgiftsfritt. 

Kondomer

Kondomer finns till buds för alla personer under 25 år oberoende av kön.

Avgiftsfria preventivmedel som erbjuds av Åbo stad:

  • p-piller, p-ring eller -plåster för ett år då man ansöker om preventivmedel för första gången.
  • spiral eller p-stav (gäller också kunder inom missbrukavården oberoende av ålder och påbörjandet av preventivmedel inom 3 månader efter abort).
  • kondomer finns till buds för alla personer under 25 år oberoende av kön.