Ergoterapi för personer i arbetsför ålder och äldre

Utgående från ergoterapeutens bedömning planeras och genomförs ergoterapi både på sjukhuset och i klientens egen hemmiljö. Under hembesöket bedöms om klienten klarar sig hemma samt klientens behov för hjälpmedel och ändringsarbeten i hemmet.

Ergoterapeuten förbereder även individuella stöd för de övre extremiteterna och stödkragar samt provar färdiga stöd.

Ergoterapeuten samarbetar med de anhöriga och andra sakkunniga som deltar i vården.