Fysioterapi

Remisser till fysioterapi för barn kan fås via rådgivningsbyrån, skolhälsovården eller den egna hälsostationen. Remisser till fysioterapi för personer i arbetsför ålder och äldre kan fås via arbetshälsovården, skol- eller studenthälsovården eller den egna hälsostationen.

Förfrågningar om remisser besvaras av den köansvariga:
vardagar kl. 11.00–12.00, tfn 02 266 2290.

Telefontid till fysioterapi:
vardagar kl. 8.00–9.00, tfn 02 266 2266.

Fysioterapi främjar och hjälper klienten att uppehålla hälsan samt rörelse- och funktionsförmågan. Fysioterapi stöder även klientens förmåga att klara sig självständigt och använda sina egna krafter. Fysioterapi behövs om funktionsförmågan har sänkts till följd av en sjukdom, en sjukdoms följdtillstånd, en medfödd skada, en olycka eller åldrande.

Nyckelord: