Fysioterapi för barn och unga

Kontaktuppgifter

Fysioterapi för barn innebär bedömning av barnets utveckling samt bedömning och rehabilitering av rörelse- och funktionsförmågan.

Fysioterapeuten bedömer barnets behov av terapi och deltar vid behov i uppgörandet av rehabiliteringsplanen. Fysioterapeuten samarbetar med barnets familj och närmiljön. Målet är att barnet ska uppnå en så bra rörelse- och funktionsförmåga som möjligt.

Klienterna som fysioterapeuterna jobbar med är spädbarn och barn i lekåldern, elever i specialskolor samt klienter på barnneurologiska enheten.

Hjälpmedel

Fysioterapeuten bedömer barnets behov av hjälpmedel, anskaffar de hjälpmedel som behövs, handleder i deras användning och deltar vid behov i att kartlägga behovet för ändringsarbeten i bostaden i samarbete med handikappservicen.

 

Nyckelord: