Klientsamarbete inom rehabiliteringen

Klientsamarbetsgruppen inom rehabiliteringen är en multiprofessionell arbetsgrupp som hjälper klienten att reda ut rehabiliteringsfrågor. Målet med rehabiliteringen är att främja funktionsförmågan, förmågan att klara sig själv och välmåendet.

Syftet är att målen ska uppnås genom

  • medicinsk (olika terapier, hjälpmedelstjänster),
  • social (tryggande av försörjning),
  • yrkesinriktad (stödjande av sysselsättning, utbildning) och
  • pedagogisk (uppfostran, undervisning, utbildning)

rehabilitering.

Klientsamarbetsgruppen hjälper exempelvis i följande situationer:

  • om du springer från lucka till lucka och är osäker på vilken myndighet som sköter ditt ärende,
  • om din arbetsförmåga är i fara eller studierna inte löper,
  • om din helhetssituation är komplicerad och du behöver stöd från många olika håll.

Ifall rehabiliteringsärendet inte framskrider har klienten rätt att begära att klientsamarbetsgruppen behandlar ärendet.

Till arbetsgruppen kallas dessutom primärt en läkare, en socialarbetare, en rehabiliteringssekreterare, en person från arbets- och näringsbyrån och en person från Fpa. Vid behov kallas även en representant för undervisningsförvaltningen och andra sakkunniga som är av betydelse i klientens fall. Klienten kan även om han eller hon så önskar ta med sig en närstående person eller vän till mötet.