Rehabilitering för veteraner

Rehabiliteringens syfte är att främja och upprätthålla frontveteranens funktionsförmåga så att han eller hon så länge som möjligt klarar av att utföra sina dagliga sysslor självständigt.

Ansökan om rehabilitering för frontveteraner kan inlämnas av de Åbobor som innehar frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

Rehabiliteringen kan alternativt ges på anstalt, som dagvårdsservice eller som öppenvårdsservice. Frontveteranerna har även möjlighet till fotvård. Rätten till rehabilitering på anstalt gäller varje år.

Ansökan om rehabilitering består av en remiss utfärdad av en läkare. Läkarna inom Åbo stads välfärdssektor skriver ut remisser elektroniskt. Andra läkare som inte arbetar inom välfärdssektorn kan skriva ut en fritt formulerad remiss som skickas per post till adressen:

Åbo stads välfärdssektor
Medicinsk rehabilitering/Veteranärenden
PB 1
20701 Åbo

Veteranrådgivaren handleder och ger råd i rehabiliteringsfrågor och bereder besluten om rehabilitering.

Krigsinvaliderna och specialgrupperna såsom minröjare eller personer som tjänstgjort i sjukvårdsuppgifter ansöker om rehabilitering hos Statskontoret. Lottorna ansöker om rehabilitering via Lotta Svärd Stiftelsen.

Handläggningstid

Ansökningar tas emot när som helst under året.