Talterapi för barn och unga

Under de första besöken kartlägger talterapeuten barnets tal-, språk- och interaktiva förmåga i förhållande till barnets ålder. Utifrån besöken bedöms det eventuella behovet för terapi och terapins starttidpunkt.

Ett talterapibesök tar 30–45 minuter, beroende av barnets ålder och koncentrationsförmåga. För en del av barnen räcker det med uppföljning hos talterapeuten och individuella handledningsbesök.

Talterapi genomförs periodvis

Terapipauser hjälper barnet att tillägna sig de inlärda färdigheterna och upprätthålla intresset för terapin. Under terapipauserna är det med tanke på barnets utveckling av största vikt att barnet övar hemma. Daglig övning hemma med barnet ökar terapins inverkan. Att fläta in det som ska läras in i vardagen hjälper barnet att snabbare tillägna sig det inlärda.

Vid behov kan talterapeuten hänvisa barnet till fortsatta undersökningar.

Besöksadress: 

Kyrkovägen 31
20540 Åbo

Telefon:

Talterapeut Eija Ahti 040 154 9603
Talterapeut Anna Lehtonen 040 124 9639
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
mån - tors 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 14:00

Besöksadress: 

Västerlånggatan 23 D, 3. vån.
20100 Åbo

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 233 000
Talterapeut Sara Alopaeus 040 737 4363
Talterapeut Mari Erola 040 194 5322
Talterapeut Jenni Paju 040 194 5148
Talterapeut Nora Hermansson 040 548 0173
Talterapeut Sini Hirvensalo 040 584 7537
Talterapeut Marja Hämäläinen 040 641 0838
Talterapeut Leena Mäntylä 040 749 6240
Talterapeut Sanna Saarinen 040 194 6674
Talterapeut Pirjo Tapio-Salow 040 128 7511
Talterapeut Alma Zenger 040 359 0843
Talterapeut Ella Bäcklund 040 543 7735

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 08:00 - 16:00

Besöksadress: 

Nylandsgatan 19 B, II vån.
20700 Åbo

Telefon:

Talterapeut Kirsi Alho 040 741 3739
Talterapeut Marjo Heinonen 040 193 2437
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 08:00 - 16:00