Sjukhustjänster

Kontaktuppgifter

Sjukhusets enheter finns i området Tallbacken och i Hirvensalo.

Åbo sjukhustjänster erbjuder mångsidig och sakkunnig samt kompetent forskning, sjukvård och rehabilitering för äldre patienter på avdelningarna, poliklinikerna och service i hemmet.  

Verksamheten i sjukvårdstjänsterna är kundorienterad och helhetsbetonad.  Vården och rehabiliteringen baseras på de individuella behoven hos varje patient och de mål som tillsammans definierats för vården. Målet för verksamheten är att främja patientens hälsa och funktionsförmåga genom att ge stöd att klara sig hemma.