Skolhälsovård

Skol- och studerandehälsovårdens gemensamma telefonrådgivning om coronaviruset betjänar på nummer 02 266 2012

  • på vardagar måndag till torsdag kl. 8-15 och fredagar kl. 8-12.

Skol- och studerandehälsovårdens hälsovårdare svarar i telefonen. Telefonrådgivningen ger råd och handledning i ärenden som rör coronaviruset och vid behov remiss för coronavirustestning. Servicen är avsedd för elever i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. Ni kan kontakta hälsovårdaren i er egen skola i andra ärenden som gäller hälsa och välbefinnande.

Samarbetspartner

Skolhälsovården står till tjänst i alla frågor som gäller elevens fysiska och psykiska hälsa.

Via skolhälsovården nås skolhälsovårdaren och skolläkaren. I alla frågor som gäller elevens hälsa lönar det sig att först ta kontakt med skolhälsovårdaren.

Besök hos skolläkaren sker alltid genom överenskommelse på förhand med skolhälsovårdaren.

På fritiden gäller den egna hälsostationen.

I akuta sjukfall och utanför skoltid är den egna hälsostationen den primära vårdplatsen.

Skolhälsovårdens målsättning är:

  • att främja elevernas hälsa och att i samarbete med föräldrarna, lärarna och den övriga elevvården trygga en sund tillväxt, utveckling och psykiskt välbefinnande för eleverna
  • att identifiera de elever och familjer som har särskilt behov av stöd och ordna det stöd som behövs i ett så tidigt skede som möjligt
  • att främja hälsoaspekterna, välfärden och tryggheten i hela skolsamfundet och skolmiljön.
Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Aunelan koulu

Elever i årskurs 1-6

Onsdag och torsdag, tel. 040 634 2383
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

040 634 2383
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Braheskolan

Elever i årskurs 1-6

tisdag, tlf. 040 861 8055Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

Telefon 040 809 7303
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads välfärdssektor

Cygnaeus skola

Elever i årskurs 1-6

måndag-torsdag 8.15-14.15
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

040 861 8055
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads välfärdssektor

Haarlan koulu

Elever i årskurs 1-6

mån, tis ja fre (ons)
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660052

Telefon:

Telefon 040 163 6739
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

ti, ke, pe 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661391

Telefon:

Telefon 044 907 3611
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Hepokullan koulu

Elever i årskurs 1-6

onsdag, fredag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660235

Telefon:

Telefon 040 352 7536
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ilpoisten koulu

Elever i årskurs 1-6

ma-to 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660117

Telefon:

Telefon 040 179 8938
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Jäkärlän koulu

Elever i årskurs 1-6

måndag och onsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660030

Telefon:

Telefon 040 574 5855
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Kerttulin koulu

Elever i årskurs 1-2

mån, tor 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661193

Telefon:

Telefon 040 353 1396
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Kähärin koulu

Elever i årskurs 1-6

torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660230

Telefon:

Telefon 040 183 7106
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Lausteen koulu

Elever i årskurs 1-6, Jaana Huittinen

måndag kl. 8-16, onsdag kl. 8-13
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661524

Telefon:

Telefon 040 176 4178
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661636

Telefon:

Telefon 040 179 8938
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661639

Telefon:

Telefon 040 752 4926
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

tis, ons 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660220

Telefon:

Telefon 040 353 1396
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Mikaelin koulu, Lyseo

Elever i årskurs 7-9

to 8-16
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

0406805923

Telefon:

Telefon 040 680 5923
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Nummenpakan koulu, Aura å

Elever i årskurs 1–4

hälsovårdare torsdag kl. 8.00–15.30
Tel. +358407493081

+35822661393

Telefon:

Telefon 040 749 3081
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661370

Telefon:

Telefon 040 574 5855
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Serviceproducent: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag och onsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661392

Telefon:

telefon 040 574 5855
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Paattisten koulu

Elever i årskurs 1-6

tisdag och torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660038

Telefon:

Telefon 040 179 5702
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointoimiala

Pansion koulu

Elever i årskurs 1-6

tisdag, torsdag och fredag
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Skolhälsovårdare
Essi Juslin
tel. 050 5947192

Telefon:

Telefon 040 358 7231
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.
Ulla Lehto, tel. (02) 266 1219 eller 040 1789 796

266 1219

Telefon:

Telefon 040 178 9796
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661181

Telefon:

Telefon 040 144 7902
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puropellon koulu

Elever i årskurs 7-9

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661192

Telefon:

Telefon 040 153 4501
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Pääskyvuoren koulu

Elever i årskurs 1-6

tisdag-torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661537

Telefon:

Telefon 040 634 2383
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Raunistulan koulu

Elever i årskurs 1-6

tisdag och fredag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

044-9073219
+35822661534

Telefon:

Telefon 040 179 5702
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Rieskalähteen koulu

Elever i årskurs 7-9

måndag - torsdag 8-16, fredag 8-14
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661221

Telefon:

Telefon 040 149 5448
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

S:t Olofsskolan

Elever i årskurs 7-9

mondag, onsdag, torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822662849

Telefon:

Telefon 040 809 7303
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Sirkkala skola

Elever i årskurs 1-6

måndag, tisdag, onsdag 8.00-13.00, fredag 8.00-12.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822662847

Telefon:

Telefon 040 194 5412
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

Sirkkalabackens skola

Sirkkalabackens skolan

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

Telefon 040 194 5412
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Syvälahti allaktivitetshus

Skolhälsovård för elever i klass 1-9 i Syvälahden koulu

Hälsovårdaren finns i skolan må-fr. Eleven kan vid behov söka sig till hälsovårdarens mottagning och även föräldrar kan alltid ta kontakt i frågor som berör deras barns hälsa och välfärd.T. +358405369549

Telefon:

Hälsovårdarens telefon 040 536 9549
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Ehkäisevä terveydenhuolto Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska

tisdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660189

Telefon:

Telefon 040 183 7106
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660234

Telefon:

Telefon 040 183 7106
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Topeliuksen koulu

Elever i årskurs 1-9

måndag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661022

Telefon:

Telefon 040 848 3648
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

onsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660239

Telefon:

Telefon 040 176 4178
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag och torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661648

Telefon:

Telefon 040 176 4178
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660238

Telefon:

Telefon 040 192 3809
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Varissuon koulu

Elever i årskurs 1-6

måndag och torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661177

Telefon:

Telefon 044 907 3619
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

tisdag 8.00-16.00, onsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661726

Telefon:

Telefon 040 861 7854
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

Vasaramäen koulu, Syrengränden

Elever i årskurs 7-9

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661723

Telefon:

Telefon 040 861 7854
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Vähä-Heikkilän koulu, Uittamo

Elever i årskurs 1-6

onsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+358505937963

Telefon:

Telefon 040 182 1949
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

onsdag 8.00-11.00, torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661179

Telefon:

Telefon 040 182 1949
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

Wäinö Aaltosen koulu

Elever i årskurs 1-6

måndag, tisdag, torsdag 8.00-16.00 fredag 8.00-14.15
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661291

Telefon:

Telefon 040 179 6474
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

mån, fre
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660020

Telefon:

Telefon 040 572 1812
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd. T. 040 572 1812

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala