Skolhälsovård

 

  Be om hjälp-knappen

  https://pan.mednet.fi

  Skolhälsovården står till tjänst i alla frågor som gäller elevens fysiska och psykiska hälsa.

  Via skolhälsovården nås skolhälsovårdaren och skolläkaren. I alla frågor som gäller elevens hälsa lönar det sig att först ta kontakt med skolhälsovårdaren.

  Besök hos skolläkaren sker alltid genom överenskommelse på förhand med skolhälsovårdaren.

  På fritiden gäller den egna hälsostationen.

  I akuta sjukfall och utanför skoltid är den egna hälsostationen den primära vårdplatsen.

  Samarbetspartner

  Nyckelord: