Skolhälsovård

SKOLHÄLSOVÅRDENS CORONARÅDGIVNING TFN 02 266 2012

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon betjänar endast elever i den grundläggande utbildningen, mån–fre kl. 8–11.

Skolskötare svarar på samtalen. Rådgivningen ger råd och handledning i ärenden som gäller coronaviruset samt vid behov även remiss till provtagning.

Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens coronatelefon betjänar på nummer 02 266 1570 mån–tors kl. 8–15 och fredag kl. 8–13.

 • Gör en coronavirusbedömning i tjänsten Omaolo på nätet eller
 • På kvällar och helger betjänar Åboregionens samjour på nummer 02 313 8800.

  Skolhälsovården står till tjänst i alla frågor som gäller elevens fysiska och psykiska hälsa.

  Via skolhälsovården nås skolhälsovårdaren och skolläkaren. I alla frågor som gäller elevens hälsa lönar det sig att först ta kontakt med skolhälsovårdaren.

  Besök hos skolläkaren sker alltid genom överenskommelse på förhand med skolhälsovårdaren.

  På fritiden gäller den egna hälsostationen.

  I akuta sjukfall och utanför skoltid är den egna hälsostationen den primära vårdplatsen.

  Skolhälsovårdens målsättning är:

  • att främja elevernas hälsa och att i samarbete med föräldrarna, lärarna och den övriga elevvården trygga en sund tillväxt, utveckling och psykiskt välbefinnande för eleverna
  • att identifiera de elever och familjer som har särskilt behov av stöd och ordna det stöd som behövs i ett så tidigt skede som möjligt
  • att främja hälsoaspekterna, välfärden och tryggheten i hela skolsamfundet och skolmiljön.

  Samarbetspartner

  Nyckelord: 

  Lokaliteter

  Lokaliteter

  Aunelan koulu

  Elever i årskurs 1-6

  Onsdag och torsdag, tel. 040 634 2383
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  Telefon:

  040 634 2383

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Braheskolan

  Elever i årskurs 1-6

  tisdag, tlf. 040 861 8055Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  Telefon:

  Telefon 040 809 7303

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads välfärdssektor

  Cygnaeus skola

  Elever i årskurs 1-6

  måndag-torsdag 8.15-14.15
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  Telefon:

  040 861 8055

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads välfärdssektor

  Haarlan koulu

  Elever i årskurs 1-6

  mån, tis ja fre (ons)
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660052

  Telefon:

  Telefon 040 163 6739

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  ti, ke, pe 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661391

  Telefon:

  Telefon 044 907 3611

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Hepokullan koulu

  Elever i årskurs 1-6

  onsdag, fredag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660235

  Telefon:

  Telefon 040 352 7536

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Ilpoisten koulu

  Elever i årskurs 1-6

  ma-to 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660117

  Telefon:

  Telefon 040 179 8938

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Jäkärlän koulu

  Elever i årskurs 1-6

  måndag och onsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660030

  Telefon:

  Telefon 040 574 5855

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Kähärin koulu

  Elever i årskurs 1-6

  torsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660230

  Telefon:

  Telefon 040 183 7106

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Lausteen koulu

  Elever i årskurs 1-6, Jaana Huittinen

  måndag kl. 8-16, onsdag kl. 8-13
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661524

  Telefon:

  Telefon 040 176 4178

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  torsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661636

  Telefon:

  Telefon 040 179 8938

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  mån, tor 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661193

  Telefon:

  Telefon 040 353 1396

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661639

  Telefon:

  Telefon 040 752 4926

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  tis, ons 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660220

  Telefon:

  Telefon 040 353 1396

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Mikaelin koulu, Lyseo

  Elever i årskurs 7-9

  to 8-16
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  0406805923

  Telefon:

  Telefon 040 680 5923

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Nummenpakan koulu, Aura å

  Elever i årskurs 1–4

  hälsovårdare torsdag kl. 8.00–15.30
  Tel. +358407493081

  +35822661393

  Telefon:

  Telefon 040 749 3081

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661370

  Telefon:

  Telefon 040 574 5855

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Serviceproducent: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  måndag och onsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661392

  Telefon:

  telefon 040 574 5855

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Paattisten koulu

  Elever i årskurs 1-6

  tisdag och torsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660038

  Telefon:

  Telefon 040 179 5702

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointoimiala

  Pansion koulu

  Elever i årskurs 1-6

  tisdag, torsdag och fredag
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  Skolhälsovårdare
  Essi Juslin
  tel. 050 5947192

  Telefon:

  Telefon 040 358 7231

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.
  Ulla Lehto, tel. (02) 266 1219 eller 040 1789 796

  266 1219

  Telefon:

  Telefon 040 178 9796

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661181

  Telefon:

  Telefon 040 144 7902

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Puropellon koulu

  Elever i årskurs 7-9

  måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661192

  Telefon:

  Telefon 040 153 4501

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Pääskyvuoren koulu

  Elever i årskurs 1-6

  tisdag-torsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661537

  Telefon:

  Telefon 040 634 2383

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Raunistulan koulu

  Elever i årskurs 1-6

  tisdag och fredag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  044-9073219
  +35822661534

  Telefon:

  Telefon 040 179 5702

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Rieskalähteen koulu

  Elever i årskurs 7-9

  måndag - torsdag 8-16, fredag 8-14
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661221

  Telefon:

  Telefon 040 149 5448

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  S:t Olofsskolan

  Elever i årskurs 7-9

  mondag, onsdag, torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822662849

  Telefon:

  Telefon 040 809 7303

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Sirkkala skola

  Elever i årskurs 1-6

  måndag, tisdag, onsdag 8.00-13.00, fredag 8.00-12.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822662847

  Telefon:

  Telefon 040 194 5412

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

  Sirkkalabackens skola

  Sirkkalabackens skolan

  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  Telefon:

  Telefon 040 194 5412

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Syvälahti allaktivitetshus

  Skolhälsovård för elever i klass 1-9 i Syvälahden koulu

  Hälsovårdaren finns i skolan må-fr. Eleven kan vid behov söka sig till hälsovårdarens mottagning och även föräldrar kan alltid ta kontakt i frågor som berör deras barns hälsa och välfärd.T. +358405369549

  Telefon:

  Hälsovårdarens telefon 040 536 9549

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Ehkäisevä terveydenhuolto Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  Servicespråk: 
  Finska

  tisdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660189

  Telefon:

  Telefon 040 183 7106

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  torsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660234

  Telefon:

  Telefon 040 183 7106

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Topeliuksen koulu

  Elever i årskurs 1-9

  måndag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661022

  Telefon:

  Telefon 040 848 3648

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  onsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660239

  Telefon:

  Telefon 040 176 4178

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  måndag och torsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661648

  Telefon:

  Telefon 040 176 4178

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660238

  Telefon:

  Telefon 040 192 3809

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Varissuon koulu

  Elever i årskurs 1-6

  måndag och torsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661177

  Telefon:

  Telefon 044 907 3619

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  tisdag 8.00-16.00, onsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661726

  Telefon:

  Telefon 040 861 7854

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

  Vasaramäen koulu, Syrengränden

  Elever i årskurs 7-9

  måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661723

  Telefon:

  Telefon 040 861 7854

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Vähä-Heikkilän koulu, Uittamo

  Elever i årskurs 1-6

  onsdag 8.00-16.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +358505937963

  Telefon:

  Telefon 040 182 1949

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  onsdag 8.00-11.00, torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-14.00
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661179

  Telefon:

  Telefon 040 182 1949

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

  Wäinö Aaltosen koulu

  Elever i årskurs 1-6

  måndag, tisdag, torsdag 8.00-16.00 fredag 8.00-14.15
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822661291

  Telefon:

  Telefon 040 179 6474

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  mån, fre
  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

  +35822660020

  Telefon:

  Telefon 040 572 1812

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

  Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd. T. 040 572 1812

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin hyvinvointitoimiala