Tandvård

Åbo stads munhälsovård inkallar skolelever på första, femte och åttonde årskurs till munhälsogranskning. Därtill inkallas 16-åringar till munhälsogranskning. Utöver dessa granskningar inkallas barn enligt individuellt behov, enligt munhälsovårdspersonalens omdöme. Granskningar utförs förutom på tandkliniker också i skolor med hjälp av mobila enheter.

 Munhälsovården sköter om befrämjande av munhälsa, samt munhälsovård och -sjukvård. Mer information hittar du på munhälsovårdens nätsidor (länk).

 Munhälsovården hittas på sociala medier på Facebook och Instagram @suunterveysturku. Småbarnsföräldrar kan också gå med i en egen ”MunSuu” Facebook-grupp.”