Studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovårdens gemensamma telefonrådgivning om coronaviruset betjänar på nummer 02 266 2012

  • på vardagar måndag till torsdag kl. 8-15 och fredagar kl. 8-12.

Skol- och studerandehälsovårdens hälsovårdare svarar i telefonen. Telefonrådgivningen ger råd och handledning i ärenden som rör coronaviruset och vid behov remiss för coronavirustestning. Servicen är avsedd för elever i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. Ni kan kontakta hälsovårdaren i er egen skola i andra ärenden som gäller hälsa och välbefinnande.

Studerandehälsovårdens poliklinikmottagning är stängd

Studerandehälsovårdens poliklinikmottagning, som fungerat utan tidsbokning mellan kl. 8 och 11, är stängt för att förebygga spridningen av coronavirus. Vi fungerar endast med tidsbokning, telefonnummer 02 266 1570.

Boka tid till studerandehälsovården

Studerandehälsovårdens kunder kan boka följande tider elektroniskt till hälsovårdaren:

  • hälsokontrollen på årskurs 1
  • 15 eller 30 minuters tid
  • influensavaccinering

Kontaktuppgifter

Elektronisk blankett

Mer information

Samarbetspartner

Studerandehälsovården påverkar aktivt studiemiljön och stöder studeranden i att uppehålla koncentrationen, utföra egenvård, uppehålla tillräcklig kontroll över sitt liv samt uppehålla och uppnå god hälsa och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdsservice för studerande vid yrkesläroverk på andra stadiet samt yrkeshögskolor i Åbo. Servicen är avsedd för studerande som har rätt till studiestöd, med följande undantag:

  • Studerandehälsovården vid Åbo yrkeshögskolas enheten i Salo tillhandahålls av de lokala hälsocentralerna.
  • Universitetens och vetenskapshögskolornas studerandehälsovård tillhandahålls av SHVS.

Avgifter

Besök hos hälsovårdare och läkare är avgiftsfria.

För oanvända tider som inte avbokats uppbärs en för stunden giltig annulleringsavgift. Mottagningstider hos läkare ska avbokas senast föregående dag eller, om mottagningen inte är öppen just då, under samma dag före klockan 9.