Studerandehälsovård

Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon 02 266 2012 betjänar endast elever i den grundläggande utbildningen, mån–fre kl. 8–11.

Skolskötare svarar på samtalen. Rådgivningen ger råd och handledning i ärenden som gäller coronaviruset samt vid behov även remiss till provtagning.

Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens coronatelefon betjänar på nummer 02 266 1570 mån–tors kl. 8–15 och fredag kl. 8–13.

Studerandenas coronavirustest

Studentbyn (Inspektorsgatan 3C), lör–sön 27–28.3.2021 kl. 11–17. För personer bosatta i Studentbyn.

Studerande kan uppsöka den mobila provtagningen i Hallis (Gregorius IX:s väg 8), vardagar kl. 9.30–11, eller drive in-stationen i Åucs T-sjukhus parkeringshus. Provtagningen i Åucs drive in sker endast med förhandsbokad tid samt remiss.

Ingen remiss behövs till coronabussens mobila provtagning.

Studerandehälsovårdens poliklinikmottagning är stängd

Studerandehälsovårdens poliklinikmottagning, som fungerat utan tidsbokning mellan kl. 8 och 11, är stängt för att förebygga spridningen av coronavirus. Vi fungerar endast med tidsbokning, telefonnummer 02 266 1570.

Boka tid till studerandehälsovården

Studerandehälsovårdens kunder kan boka följande tider elektroniskt till hälsovårdaren:

  • hälsokontrollen på årskurs 1
  • 15 eller 30 minuters tid
  • influensavaccinering

Kontaktuppgifter

Elektronisk blankett

Mer information

Studerandehälsovården påverkar aktivt studiemiljön och stöder studeranden i att uppehålla koncentrationen, utföra egenvård, uppehålla tillräcklig kontroll över sitt liv samt uppehålla och uppnå god hälsa och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdsservice för studerande vid gymnasier och yrkesläroverk på andra stadiet i Åbo. Servicen är avsedd för studerande som har rätt till studiestöd, med följande undantag:läroavtals studeranden.

Avgifter

Besök hos hälsovårdare och läkare är avgiftsfria.

För oanvända tider som inte avbokats uppbärs en för stunden giltig annulleringsavgift. Mottagningstider hos läkare ska avbokas senast föregående dag eller, om mottagningen inte är öppen just då, under samma dag före klockan 9.