Studerandehälsovård

Studerandehälsovårdens centraliserade tidsbokning- och rådgivningstelefon och chatt

  • Betjänar studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter i corona relaterade ärenden samt i andra rådgivnings- och tidsbokningsärenden.

  • Vänligen kontakta i första hand din egen skolans hälsovårdare, vid behov vänd dig till studerandehälsovårdens centraliserade telefontjänst.

Tidsbokning- och rådgivningstelefon betjänar mån-tors kl. 8-14 och fre kl. 8-13

  • tel. 02 266 1570

Chatt betjänar mån-fre kl. 8-12

  • Chatten kräver stark autentisering med nätbankskoder eller mobilcertifikat för uträttande av ärenden online.

Omaolo.fi-tjänsten betjänar 24/7

Gör Symtombedömning för coronavirusinfektion via Omaolo.fi- tjänsten. Tjänsten ger dig anvisningar om hur gå tillväga angående dina symptom. Du kan fylla i symptombedömningen via Omaolo närsom helst. Ifall coronatestet är aktuellt, erbjuder Omaolo-tjänsten dig möjligheten att boka tid till ÅUCS:s Drive-in coronatestning. 

Studerandenas coronavirustest

Läs mer, om hur gå tillväga om du har behov till coronatest: Gör så här om du misstänker att du smittats

Studerandehälsovårdens poliklinikmottagning 

Studerandehälsovårdens centraliserade enhet erbjuder vårdarens mottagning utan tidsbokning på vardagar mellan kl. 8 och 10. Denna mottagning är menad för de studeranden, som inte har hälsovårdare på skolan och vars studerandehälsovårdstjänster sköts i den centraliserade studerandevården. Du får mera information av din egen skolans hälsovårdare. 

Boka tid till studerandehälsovården

Studerandehälsovårdens kunder kan boka följande tider elektroniskt till hälsovårdaren (OBS! Stängt under coronaviruspandemin):

  • hälsokontrollen på årskurs 1
  • 15 eller 30 minuters tid
  • influensavaccinering

Kontaktuppgifter

Elektronisk blankett

Mer information

Studerandehälsovården påverkar aktivt studiemiljön och stöder studeranden i att uppehålla koncentrationen, utföra egenvård, uppehålla tillräcklig kontroll över sitt liv samt uppehålla och uppnå god hälsa och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdsservice för studerande vid gymnasier och yrkesläroverk på andra stadiet i Åbo. Servicen är avsedd för studerande som har rätt till studiestöd, med följande undantag:läroavtals studeranden.

Avgifter

Besök hos hälsovårdare och läkare är avgiftsfria.

För oanvända tider som inte avbokats uppbärs en för stunden giltig annulleringsavgift. Mottagningstider hos läkare ska avbokas senast föregående dag eller, om mottagningen inte är öppen just då, under samma dag före klockan 9.

Coronavaccinationer

Coronavirusvaccinationerna i Åbo | Turku.fi