Hälsokontroller

Första läsårets studerande får en kallelse till hälsokontroll. En studerande kan också själv söka sig till en hälsokontroll genom att ta kontakt med hälsovårdaren vid sin läroinrättning.

Nyckelord: