Vaccinationer

Mer information

På studerandehälsovårdens mottagning får du avgiftsfria grundvaccinationer, boosterdoser och vid behov recept för andra vaccinationer.

Vaccinationer i grundskolan

Efter grundskolan torde alla ha fått följande grundvaccinationer:

Du måste själv sköta om att vaccinationsskyddet uppdateras i tid. Uppgifter om tidigare vaccinationer kan fås via hälsovårdscentralens arkiv i den ort där du senast bott.

Grundvaccinationerna är avgiftsfria.

Vaccinationer under militärtjänstgöringen

De vaccinationer som ges i samband med militärtjänstgöringen är stelkramp-difterivaccin (Tetanus-d) och vaccin mot hjärnhinneinflammation (Mencevax AWCY). Personer som utför civiltjänstgöring vaccineras inte. Vid behov kan du kontakta staben för ditt militärlän och höra dig för om de vaccinationer du fått under militärtjänstgöringen.

Vaccinationer inför resor

Det lönar sig för resenärer att utreda eventuella behov av vaccinationer inför en resa. Mer information om vaccinationer fås av hälsovårdare eller via THL:s webbsida.

Nyckelord: