Ändringsarbeten i bostaden för personer med svår funktionsnedsättning

Skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden ersätts för gravt handikappade personer om det är nödvändigt för att den handikappade ska klara de funktioner som hör till normal livsföring. Ändringsarbeten för vilka ersättning beviljas kan bestå av exempelvis breddande av dörrar, byggande av ramper eller ändringsarbeten i badrum och kök.

Ändringsarbeten kräver alltid skriftligt tillstånd av husbolaget. Om det gäller en hyreslägenhet krävs även tillstånd av hyresvärden. Ifall ändringsarbetena förutsätter bygglov eller åtgärdstillstånd, måste klienten ha tillstånden innan ändringsarbetena påbörjas.

En ergoterapeut, fysioterapeut eller rehabiliteringshandledare inom den offentliga hälso- och sjukvården samt en socialarbetare inom handikappservicen bedömer i samarbete med klienten om det är nödvändigt att utföra ändringsarbetena. En specialkunnig inom byggnadsbranschen som representerar kommunen bedömer vilket belopp som anses skäligt för de planerade ändringsarbetena i bostaden.

Planeringen och bedömningen av ändringsarbetena förutsätter att klienten ansöker om att få utföra ändringsarbeten innan arbetet påbörjas. Ansökan görs vid handikappservicen. När man ansöker om ändringsarbeten i bostaden i efterskott bedöms i vilken omfattning ändringsarbetena är nödvändiga och vilket belopp som anses skäligt med tanke på klientens skada eller sjukdom.

Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp går det inte att få ersättning för grundreparation av bostaden. Information om andra bidrag fås vid stadens reparationsrådgivning. Fråga om ändringsarbeten i äldre personers bostäder av socialarbetarna inom äldreservicen.