E-tjänster för handikappservice (Omapalvelu)

E-tjänster för handikappservice (Omapalvelu)

Logga in till den elektroniska ansökningen med dina egna bankkoder. Du kan bifoga de nödvändiga bilagorna antingen till den elektroniska ansökningen eller leverera dem skilt per post.

Stödåtgärder och tjänster

Åbo socialvårds elektroniska tjänstkanal Omapalvelu har förnyats. Tjänstens tidigare version är i visningsanvändning och den kan besökas för granskning av tidigare uppgifter. Visningsanvändning avslutas 28.2.2022.

Stödåtgärder eller tjänster i enlighet med lagen om service för handikappade

Du kan ansöka om stödåtgärder eller tjänster i enlighet med lagen om service för handikappade antingen med en elektronisk ansökan eller med en skild utskrivbar blankett. Till ansökan bifogas ett utlåtande av en hälsocentralläkare samt vid behov övriga sakkunnigutlåtanden och redogörelser.

Ansökan om handikappservice ska göras på förhand, till exempel innan ändringsarbeten i bostaden påbörjas.

Färdtjänst i enlighet med lagen om service för handikappade

Du kan ansöka om färdtjänst i enlighet med lagen om service för handikappade antingen med en elektronisk ansökan eller med en skild utskrivbar blankett.  Till ansökan bifogas ett utlåtande av en hälsocentralläkare samt vid behov övriga sakkunnigutlåtanden och redogörelser.