Boende och service i hemmet

En gravt handikappad eller utvecklingsstörd person kan få hjälp med sitt boende och att klara sig hemma.

Nödvändig service som hör till boendet kan t.ex. vara assistans i dagliga sysslor som att röra sig, på- och avklädning, personlig hygien, mathushållning och städning av bostaden.

Servicen och stödåtgärderna kan arrangeras i personens eget hem eller som boende i ett servicehus, i en lägenhet nära personer med liknande behov eller i ett gruppboende.

Du kan få tilläggsuppgifter om service i anslutning till boendet för gravt handikappade av socialarbetarna inom handikappservicen.

Palettis socialarbetare ger å sin sida anvisningar om den boendeservice som är avsedd för utvecklingsstörda.

Största delen av boendeservicen anskaffas genom köpservice. Stadens handikappservice har tre enheter som erbjuder boendeservice dygnet runt: Kotiranta, Portsas Kehräkoti och Ruusukuja servicebostäder. Kotiranta och Portsas Kehräkoti passar speciellt bra för äldre utvecklingsstörda personer. Ruusukuja servicebostäder erbjuder serviceboende också för gravt handikappade. Bostäderna i Kurjenkallio och Tervahovi är till för utvecklingsstörda som behöver handledning i sitt boende.