Boende och service i hemmet för handikappade

Boende och service i hemmet för handikappade

Nödvändiga tjänster i anslutning till boendet kan vara till exempel assistans i dagliga sysslor.

Servicen och stödåtgärderna kan ordnas i personens eget hem eller i form av boende i ett servicehus, en bostadsgrupp eller ett grupphem. Mer information om boendeservice för gravt handikappade och personer med intellektuell funktionsnedsättning fås av socialarbetarna inom handikappservicen.

Största delen av boendeservicen skaffas som köpta tjänster. Stadens handikappservice har tre enheter som tillhandahåller boendeservice dygnet runt:

  • Kotiranta
  • Portsan kehräkoti och
  • Rosenkvarterets enhet för serviceboende

Av dessa lämpar sig Kotiranta och Portsan kehräkoti särskilt för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vid Rosenkvarterets enhet för serviceboende finns också serviceboende för gravt handikappade. Enheten för bostäder inom handikappservicen erbjuder handlett och stött boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i sina egna bostäder.

Gravt handikappade och utvecklingsstörda kan få hjälp med att bo och klara sig hemma. Service som är förknippad med boende kan vara assitans i den dagliga livsföringen, såsom att röra sig, att klä på sig, hygien, matlagning, städning samt vid behov övrig service. Service och stöd kan ordnas i klientens eget hem eller att denne bor i servicehus, bostad för utvecklingshämmade eller gruppboende.

Lokaliteter

Lokaliteter

Kotiranta

För åldrande utvecklingsstörda i behov av dygnet runt vård.

+358406748048

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Kurjenkallio boende (kansli)

Stött boende för utvecklingsstörda

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Portsan kehräkoti - gruppboende för utvecklingsstörda

För åldrande utvecklingsstörda i behov av dygnet runt vård.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ruusukuja enhet för serviceboende

För svårt handikappade och gravt utveckligsstörda i stort behov av vård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Tervahovi boende

Stött boende för utvecklingsstörda

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat