Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning

Yhteystiedot

Korttidsvård

För personer med kognitiv funktionsnedsättning ordnas boendetjänster enligt personens individuella behov. När man bedömer boendealternativ beaktas personens behov av hjälp, vård och handledning i det dagliga livet.

Tjänsterna kan ges vid olika boendeenheter, gruppboenden och servicehus eller i form av hemtjänst.

Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning ordnas av staden eller genom att staden skaffar tjänsterna via samkommuner eller privata serviceproducenter. Staden betalar kommunandelen av boendetjänsterna medan klienten står för hyran, måltiderna samt sina personliga utgifter.

Boendetjänster enligt klientens behov av stöd

Inom serviceboende med heldygnsomsorg finns personalen på plats och kan ge stöd och handledning alla tider på dygnet. Tjänsten är avsedd för personer som behöver vård dygnet runt och genomförs huvudsakligen på gruppboenden.  Staden erbjuder assisterat boende som del av sin egen verksamhet på Kotiranta, Portsan Kehräkoti och Rosenkvarterets enhet för serviceboende.

Serviceboende lämpar sig för personer som kan utföra sina dagliga aktiviteter rätt så självständigt. Stöd för boendet fås dagligen, men nattövervakning ingår inte. Personerna bor i egna hyresbostäder. Boende med handledning ordnas bland annat vid Rosenkvarterets enhet för serviceboende och enheten Handikappservicens bostäder (Vammaispalvelujen asunnot). Stödboende är till för klienter som behöver varierande stöd och handledning för att klara sig självständigt. Stödet ges i form av handledartjänster och andra stödtjänster såsom hemtjänster.

Mer information om boendealternativen och ansökningsprocesserna fås av socialarbetare inom tjänster för personer med funktionsnedsättning.