Familjevård och institutionsvård för personer med utvecklingshämning

Familjevård för personer med utvecklingshämning ordnas antingen i form av kortvarig eller långvarig familjevård. Med tjänsten avses vård dygnet runt i ett privathem.

Kommunen ingår ett uppdragsavtal med familjevårdaren där vårdens innehåll och längd preciseras. Välfärdssektorn betalar arvoden och kostnadsersättningar till vårdaren i enlighet med avtalet.

Kontakta socialarbetarna eller servicehandledarna vid Paletti om du är intresserad av att erbjuda personer med utvecklingshämning kortvarig eller långvarig familjevård.

Institutionsvård

Institutionsvård är avsedd för personer med utvecklingshämning som måste genomgå undersökningar eller behöver få rehabilitering eller särskilt mycket hjälp dygnet runt. Målet är att ingen skulle behöva bo permanent på en vårdinrättning. Av personer i långvarig institutionsvård uppbärs en underhållsavgift enligt personens betalningsförmåga.

Institutionsvården genomförs i enheter som upprätthålls av samkommuner, primärt vid vårdinrättningarna på samkommunen KTO (kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus), Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri och Kårkulla samkommun.