Korttidsvård för personer med funktionsnedsättning

Korttidsvård ordnas för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och utvecklingshämning för att stöda deras hemmaboende. Med korttidsvård stöder man även närståendevårdarnas semesterarrangemang.

Var korttidsvården ska ges och hur länge vårdperioden ska räcka avtalas om på förhand. Vårdperioderna kan vara engångsföreteelser eller upprepas regelbundet.

Korttidsvård kan ges

  • vid servicehus
  • vid boendeenheter
  • som familjevård
  • som sluten vård
  • i form av hemtjänst

Mer information om olika alternativ för korttidsvård av personer med funktionsnedsättning fås av socialarbetarna inom det egna områdets handikappservice.

Personalen vid handikappservice ger ytterligare information om korttidsvård av personer med utvecklingshämning. Staden har en egen enhet för korttidsvård av personer med utvecklingshämning, Koskikoti.

Noggrannare information om korttidsvård i anknytning till stödet för närståendevård fås av Palettis servicehandledare eller öppenvårdsledarna inom äldreomsorgen.