Arbete och arbetsverksamhet med stöd

Arbetsverksamhet med stöd är en verksamhet inom företag som är avsedd för utvecklingsstörda personer. De som deltar i arbetsverksamhet med stöd har placerat sig t.ex. i restauranger, inom fastighetsskötsel, i butiker och på olika enheter inom socialsektorn.

Det är inte fråga om ett arbetsförhållande. Handikappservicen betalar flitpeng till de personer som deltar i arbetsverksamheten med stöd. Efter prövotiden uppbär handikappservicen en ersättning motsvarande flitpengen av arbetsgivaren.

Handledarna har regelbunden kontakt med arbetsgivaren och arbetstagaren i arbetsverksamheten med stöd.

Kundens möjligheter till s.k. sysselsättning med stöd utvärderas under arbetsverksamheten. Syftet med sysselsättning med stöd är att det leder till ett arbetsförhållande med stöd.

Man kan söka sig till arbetsverksamheten med stöd via Palettis socialarbetare. Arbetsgivarna kan erbjuda arbete eller arbetsverksamhet genom att ta kontakt direkt med arbetstränarna.

Arbetstränarna:

tfn 044 907 4891, tfn 050 577 1953