Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Handikappservicen erbjuder specialservice åt personer med funktionsnedsättning.

Med personer med funktionsnedsättning görs vid behov en individuell serviceplan eller en service- och rehabiliteringsplan, då det förutom sociala utredningar även gjorts psykologiska utredningar samt en hälsokontroll.  Specialservice behövs då basservicen inte är tillräcklig.

Service för vuxna med funkionsnedsättning är bland annat

  • rådgivning
  • handledarservice
  • boendeservice
  • dag- och arbetsverksamhet
  • korttidsvård
  • institutionsvård

Service för barn och unga som behöver särskilt stöd är servicehandledning, korttidsvård, specialfamiljevård och autismrådgivning. Till handikappservicens service hör även stöd för närståendevård för handikappade eller långtidssjuka barn och unga under 18 år.

Ansökan om service för funktionshindrade görs via handikappservicens socialarbetare, se Kontaktuppgifter till handikappservicen.