Kontaktuppgifter till handikappservicen

Besökadress: Trägårdsgatan 45, 8. vån, 20100 Åbo


Handikappservicens kanslister
Gemensamma e-post: vammaispalvelut@turku.fi

Servicesekretare (färdtjänst för gravt handikappade), tfn 040 158 2795, telefontid kl. 9.00 - 11.00 och kl. 13.00 - 14.00
Servicesekretare (personlig assistans), tfn 050 396 7138
Servicesekretare (personer med funktionsnedsättning), tfn 044 907 2757
Servicesekretare (färdtjänst enligt socialvårdslagen), tfn 040 194 1695
Servicesekretare (service för handikappade barn under 18 år), tfn 040 159 5227


Klient- och servicehandledning

Telefontid måndag och  tistag kl. 9.00 -11.00 dessudom kl. 13 - 14, onsdag och fredag kl. 9.00 - 11.00, torstag kl. 9.00 - 11.00 dessudom kl. 13.00 - 15.00
Servicehandledare, tfn 040 585 7791
vammaispalvelut.palveluohjaus@turku.fi

Service enligt handikappservicelagen

Besöksadress: Trädsgårdsgatan 45, 8. vån, 20100 Åbo.

Postlådan finns utanför huset, numret 26.

Personer med tal- och/eller hörselskada
Personer med tal- och/eller hörselskada kan ta kontakt per textmeddelande, tfn 050 595 5042.

Service enligt handikappservicelagen, 21 år fyllda
Socialarbetarna
har telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 9.00-10.00

Norra området
Postnummer: 20300, 20320, 20360, 20380, 20400, 20460, 21330 Patis och 21340 Tortinmäki
Socialarbetaren, tfn 040 621 6180

Klienter över 65 år och distriktets enheter för serviceboende
Socialarbetaren, tfn 050 595 5042

Södra området
Postnummer: 20700, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20800, 20810 och 20880
Socialarbetaren, tfn 040 638 3748

Östra området
Postnummer: 20500, 20520, 20540 och 20610
Socialarbetaren, tfn 040 638 3749

Västra området
Postnummer: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20900 och 20960
Socialarbetaren, tfn 040 638 3750

Service enligt handikappservicelagen för barn och unga (under 21 år) 
Socialarbetaren
har telefontid måndag, tisdag och fredag kl. 9.00 - 10.00
Socialarbetaren, tfn 040 638 3751.

Postnummer: 20200, 20210, 20240, 20250, 20320, 20360, 20380, 20460, 21280, 21330 och 21340
Socialarbetaren, tfn. 040 621 6180

Vuxna och unga med kognitiv funkrionsnedsättning, efter grundskolan

Service enligt specialomsorgslagen och handikappservicelagen.
Besöksadress: Trädgårdsgatan 45, 8. vån., 20100 Åbo.

Postdistrikten: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20700, 20720, 20760, 20810, 20840 och 20880.
Socialarbetaren, tfn 050 553 2445

Postdistrikten: 20300, 20320, 20380, 20400, 20460, 20500, 20520, 20540, 20610, 20750, 21330 och 21340.
Socialarbetaren, tfn 050 595 5043

Postdistrikten: 20360, 20730, 20740, 20900 och 20960
Socialarbetaren, tfn 040 642 9236

Servicehandledaren, tfn 040 620 4207

Servicehanledaren, tfn 040 513 0932 (till och med 28.2.2023)

Servicehanledaren, tfn 044 907 5977 (till och med 14.2.2023)

Psykosocial service
Besöksadress: Trädgårdsgatan 45, 8. vån., 20100 Åbo.
Psykologen, tfn 040 620 4205

Stöd för närståendevård av handikappade och långtidssjuka barn och unga (yngre än 18 år)
Service för barn med kognitiv funktionsnedsättning till och med grundskoleåldern.

Telefontied må - torsd  kl. 9.00 – 11.00, samt torsd kl. 13.00 - 14.00
Servicehandledarnas gemensamma servicenummer 040 630 5974
Gemensamma e-post: vammaispalvelut.lastenpalvelut@turku.fi


Handikappservicens förvaltning

Chef för handikappservicen Kaisa Kiiski, tfn 050 559 9023

Vik. ledande socialarbetare  Tiina Hujo, tfn 050 342 4542 (till och med 31.8.2022)

Vik. handikappserviceplanerare Anna Mikola, tfn 040 198 4022 (till och med 31.8.2022)

Boendeservicekoordinator Kirsi Hannula, tfn 040 543 5507