Kontaktuppgifter till handikappservicen

Handikappservicens kanslister
Gemensamma e-post: vammaispalvelut@turku.fi

Kanslist (färdtjänst för gravt handikappade), tel. 040 158 2795
Kanslist (personlig assistans), tel. 050 396 7138
Kanslist (personer med funktionsnedsättning), tel. 044 907 2757
Kanslist (färdtjänst enligt socialvårdslagen), tel. 040 194 1695


Klient- och servicehandledning

Telefontid mån – fre kl. 9.00 – 11.00, dessutom måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 13.00 - 14.00
Servicehandledare, tfn 040 585 7791
vammaispalvelut.palveluohjaus@turku.fi

 

Service enligt handikappservicelagen

 

Besöksadress: Trädsgårdgatan 45, 20100 Åbo.

Postlådan finns utanför huset, numret 26.

Personer med tal- och/eller hörselskada
Personer med tal- och/eller hörselskada kan ta kontakt per textmeddelande, tel. 050 595 5042.

Service enligt handikappservicelagen, 21 år fyllda
Socialarbetarna
har telefontid må - ons och fre kl. 9.00 - 10.00, Från 25.1.2022 måndag, onsdag ocf fredag kl. 9.00-10.00

Norra området
Postnummer: 20300, 20320, 20360, 20380, 20400, 20460, 21330 Patis och 21340 Tortinmäki
Socialarbetaren, tel.040 621 6180

Klienter över 65 år och distriktets enheter för serviceboende
Socialarbetaren, tel. 050 595 5042

Södra området
Postnummer: 20700, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20800, 20810 och 20880
Socialarbetaren, tel. 040 638 3748.

Östra området
Postnummer: 20500, 20520, 20540 och 20610
Telefon: 040 638 3749.

Västra området
Postnummer: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20900 och 20960
Socialarbetaren, tel. 040 638 3750.

Service enligt handikappservicelagen för barn och unga (under 21 år) 
Socialarbetaren
har telefontid må - ti och fre kl 9.00 - 10.00. Från 24.1.2022 måndag, onsdag och fredag kl. 9.00-10.00
Socialarbetaren, tel. 040 638 3751.

Postnummer: 20200, 20210, 20240, 20250, 20320, 20360, 20380, 20460, 21280, 21330 och 21340
Socialarbetaren, tel. 040 621 6180

Vuxna och unga med kognitiv funkrionsnedsättning, efter grundskolan

Service enligt specialomsorgslagen och handikappservicelagen.
Besöksadress: Peltolavägen 3, 20720 Åbo.

Postdistrikten: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20700, 20720, 20760, 20810, 20840 och 20880.
Socialarbetaren, tel. 050 553 2445.

Postdistrikten: 20300, 20320, 20380, 20400, 20460, 20500, 20520, 20540, 20610, 20750, 21330 och 21340.
Socialarbetaren, tel. 050 595 5043.

Postdistrikten: 20360, 20730, 20740, 20900 och 20960
Socialarbetaren, tel. 040 642 9236

Servicehandledaren, tel. 040 620 4207

Servicehanledaren, tel. 040 513 0932

Psykosocial service
Besöksadress: Peltolavägen 3, 20720 Åbo.
Psykologen, tel. 040 620 4205

Stöd för närståendevård av handikappade och långtidssjuka barn och unga (yngre än 18 år)
Service för barn med kognitiv funktionsnedsättning till och med grundskoleåldern.

Telefontied må - torsd  kl. 9.00 – 11.00, samt torsd kl. 13.00 - 14.00
Servicehandledarnas gemensamma servicenummer 040 630 5974
Gemensamma e-post: vammaispalvelut.lastenpalvelut@turku.fi


Handikappservicens förvaltning

Chef för handikappservicen Kaisa Kiiski, tel. 050 559 9023

Vik. ledande socialarbetare  Tiina Hujo, tel. 050 342 4542 (till och med 31.8.2022)

Vik. handikappserviceplanerare Anna Mikola, tel. 040 198 4022 (till och med 31.8.2022)

Boendeservicekoordinator Kirsi Hannula, tel. 040 543 5507