Stöd för utgifter i anslutning till bilen

Tilläggsinformation

Stöd för anskaffning av bil samt hjälpmedel och anläggningar som har med bilen att göra beviljas enligt prövning primärt till unga personer i arbetsför ålder med funktionsnedsättning. Bilstöd kan även beviljas för daglig transport av barn med svår funktionsnedsättning som rör sig med elrullstol.

Förutsättningen för att få bilstöd är att den sökande har svår funktionsnedsättning, ett regelbundet och dagligt behov av transport (exempelvis för arbets- eller studieresor), använder regelbundet hjälpmedel, samt om bilen motiveras vara oumbärlig på grund av en skada eller sjukdom, eller för det sociala livets skull.

Bilstödets storlek fastställs från fall till fall. Bilstödet är högst hälften av de faktiska anskaffningskostnaderna för en bil. När man beräknar stödsumman avdras bilskatteåterbäringen för anskaffningen av den nya bilen och eventuell ersättning för bytesbilen.

Hjälpmedel och anläggningar i bilen avser körkontrollsystem som installeras i bilen eller andra oumbärliga ändringsarbeten i bilen som förutsätts av skadan.

Mer information om ämnet fås av socialarbetarna inom handikappservicen.