Ambulans och 112

Ring alltid nödnumret 112 i brådskande nödsituationer, exempelvis när det gäller ett plötsligt sjukdomsanfall, medvetslöshet eller livsfara. Om du är osäker om det är fråga om en nödsituation eller inte är det alltid bättre att ringa och fråga. De jourhavande vid nödcentralen kan bedöma hurdan hjälp som behövs.

Om omedelbar livsfara inte föreligger sköts de patienter som behöver brådskande vård företrädesvis vardagar kl. 8.00–15.30 på sin egen hälsostation. Tidsbeställningar görs vid den egna hälsostationen.

Kontakta Centraliserad telefonrådgivning: 02 313 8800 eller din egen hälsostation om du är osäker på vad du borde göra.

Åboregionens samjour betjänar dygnet runt

Åboregionens samjour som är belägen i Åucs T-sjukhus sköter dygnet runt akut insjuknade och skadade vars tillstånd kräver specialsjukvård. Hälsocentraljouren i Åbo är centraliserad till Åucs T-sjukhus.

Nyckelord: